Flag

Miodusia here!

 
I'm Miodusia, click me!      Another traditional Polish carol is "W Żłobie Leży", "Lying in the Manger". The words are most similar to those of "Away in a Manger", but the melody is a bit faster. There are at least three variations of the melody, so you may not be hearing the same one that you are used to. The carol should be playing in the background. If it isn't, or if you want to hear it again, click Here. As with all carols, there are also variations in the words from one version to another.


The following are the words, in Polish:

W Żłobie Leży, któż pobieży,
Kolędować małemu,
Jezusowi Chrystusowi,
Dzis do nas ze słanemu?

Pastuszkowie przybywajcie,
Jemu wdzięcznie przygrywajcie
Jako Pana naszemu.

Repeat: Pastuszkowie......

My zaź sami z piosneczkami
Za wami sie spieszmy,
I tak tego, maleńkiego,
Niech wszyscy zobaczmy:

Jak ubogo narodzony,
Płacze w stajni położony,
Więc go dzis ucieszmy.

Repeat: Jak ubogo......

Naprzód tedy, niechaj wszędy
Zabrzmi świat w wesołości,
Że posłany nam jest dany
Emmanuel w niskości!

Jego tedy przywitajmy,
Z aniołami zaśpiewajmy
Chwała na wysokości!

Repeat: Jego tedy......

Witaj, Panie, cóż się stanie,
Że rozkosze niebieskie
Opuściłeś a zstąpiłeś
Na te niskości ziemskie?

Miłosć moja to sprawiła,
By człowieka wywyższyła
Pod nieba empiryjskie.

Repeat: Miłosć moja......
Hear another Carol... or...

You might want to use your
"Back" button to return to
where you were....or....

Back to the Kolędy Page
Go to the Polish Language Page
Return to the Main Page
     If you see strange symbols instead of some of the "special" Polish letters, I might not be able to help you see them. But, if you want to try; take a look HERE.


"W Żłobie Leży"
Home
3/22/03